Hỗ trợ trực tuyến jolieszhang hoangminhcvi
(028)-62538521 - 0965.267.128
Hướng dẫn đặt hàng online Tin tức
Đăng nhập - Đăng ký

Chính sách bảo mật thông tin

27/01/2016 8:32:12 SA

Chúng tôi chỉ thống kê danh sách khách hàng nhằm phục vụ cho việc bán hàng của công ty và không cung cấp bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho người khác

Chúng tôi thực hiện chính sách bảo mật đúng theo Quy định tại Nghị Định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013.