Hỗ trợ trực tuyến jolieszhang hoangminhcvi
(028)-62538521 - 0965.267.128
Hướng dẫn đặt hàng online Tin tức
Đăng nhập - Đăng ký

Chính sách bảo hành

27/01/2016 8:32:12 SA

1. Điều kiện bào hành: 
Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
- Sản phẩm chưa qua sử dụng.
- Còn trong thời hạn bảo hảnh.

2. Những trường hợp không được bảo hành:
- Vi phạm những điều kiện bảo hành ở mục 1
- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

3. Thời hạn bảo hành:
12 tháng